+90 222 220 10 06

Dudak-damak Yarıklı Hastalar

DDY, embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkar. Dudak yarığı tek ya da iki taraflı olabildiği gibi damak yarığı ile de beraber olabilir. Bazen de dudak yarığı olmaksızın sadece damak yarığı oluşabilir. Bu doğumsal anomalinin tek bir sebebi yoktur; genetik faktörler rol alabildiği gibi, akraba evliliği, gebelikte geçirilen viral enfeksiyonlar, bazı vitamin eksiklikleri, gebelikte annenin sigara veya alkol kullanımı gibi pek çok nedenden ötürü de bu anormallik oluşabilir.

Dudak-damak yarıklarında ortaya çıkan çok yönlü sorunlar, bu tür olguların bir ekip yaklaşımı ile, farklı uzmanlık dallarından hekimlerin ortaklaşa çalışmasıyla tedavisini gerektirmektedir. Cerrahi operasyon öncesinde, ortodontist tarafından dokuların şekillendirilmesi amacıyla uygulanan plaklar tedavinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu plaklar, bebeğin daha rahat beslenmesini sağlamanın yanı sıra, plastik cerrahlar tarafından dokuların daha gerilimsiz kapatılmasına imkan verir.

DDY hastalarında daimi dişlerin sürmeye başladığı 7-8 yaş döneminde ortodontik tedavi başlayabilir. Bu bireylerde en sık rastlanan ortodontik sorunlar üst çenede darlık ve gelişim yetersizliği ile yarık bölgesinde diş eksiklikleridir. Gereken durumlarda yarık bölgesine kemik grefti uygulanması gerekmektedir. Çenelerarası ilişki bozukluklarının tedavisinde ortognatik cerrahi tedavilere ihtiyaç duyulabilmektedir.